Trung tâm tiếng Anh du học EFU

Bạn muốn tìm hiểu lộ trình
Tiếng Anh Du Học EFU?

Bạn muốn
tìm hiểu lộ trình
Tiếng Anh Du Học EFU?

Đăng ký tư vấn

EFU – Tiếng Anh vào Đại học Top 1%

Đào tạo Tiếng Anh Du Học EFU và Luyện Thi PTE – bài thi chứng chỉ tiếng Anh học thuật quốc tế sử dụng công nghệ đánh giá AI. Mục tiêu là để trang bị nền tảng vững chắc về ngôn ngữ và tư duy học thuật, giúp học viên phát triển và hòa nhập tốt với môi trường du học tại Đại học top 1% thế giới.

Giới thiệu về EFU

Vì Sao Chọn EFU?

Chương Trình Học

Tiếng Anh Du Học EFU

Tự tin hội nhập trong môi trường Đại học quốc tế với đầy đủ bộ kỹ năng học thuật cần thiết cho Đại học.

Luyện Thi PTE

Phối hợp với chương trình Tiếng Anh Du Học EFU để củng cố trình độ tiếng Anh học thuật và đạt mục tiêu điểm PTE kỳ vọng.

Giỏi Tiếng Anh Du Học

Để giúp các bạn sẵn sàng bước tiếp vào cánh cửa du học,
EFU mang đến cho bạn các tips theo từng kỹ năng để cải thiện trình độ tiếng Anh học thuật của bản thân.

Giỏi
Tiếng Anh Du Học

Để giúp các bạn sẵn sàng bước tiếp vào cánh cửa du học, EFU mang đến cho bạn các tips theo từng kỹ năng để cải thiện trình độ tiếng Anh học thuật của bản thân.

EFU - giỏi tiếng Anh du học

Đối tác Đại học quốc tế

Đối tác
Đại học quốc tế

#57 Đại học xuất sắc nhất thế giới

#195 Đại học xuất sắc nhất thế giới

#235 Đại học xuất sắc nhất thế giới

Đăng Ký Tư Vấn

Đăng ký để nhận tư vấn chi tiết về lộ trình học tiếng Anh du học vào các Đại học Top 1% thế giới.